YDS     I     YÖKDİL

SORU TÜRLERİNE GÖRE DOĞRU VE HIZLI YAKLAŞIMLAR

Eskişehir YDS-YÖKDİL

Akademik başvurularda, görevde yükselme ve yurt dışı göreve seçilmede, dil tazminatına hak kazanmada, TUS ve DUS sınavlarında, diploma denkliğinde ve turist rehberliği kokart uygulamasında YDS-YÖKDİL puan şartı bulunmaktadır. Sınav odaklı olan bu programlarda sınavda ihtiyaç duyulacak olan dil bilgisi, kelime dağarcığı geliştirme, soru çözüm teknikleri öğrenme ve sınav stratejileri belirleme çalışmaları yapılmaktadır.

YDS/YÖKDİL gibi sınavlarda başarılı olmanın koşulu, gramer (dil bilgisi) kurallarına hakim olmak ve çeşitli okuma materyalleri üzerinde “analiz ile okuma” çalışmaları yapmaktır. Adaylar sıklıkla “Ne kadar gramer çalışmalıyım?”, “Hangi konuları çalışmalıyım?” sorularını sormaktadır ancak bu sınavlar gramer sınavı değildir. Sınavın sadece %20′si gramer bilgisini, kalan %80’i okuma-anlama becerisini ölçmektedir. Okunanı anlamanın ve yorumlamanın en önemli adımı elbette ki kelime bilgisinin artırılmasıdır. Fakat yaygın olarak yapılanın aksine bunun çaresi kelime ezberlemek değildir.

YDS/YÖKDİL’e hazırlanırken, güçlü okuma çalışmaları eşliğinde kelime ezber çalışmaları yürütülmeli; kelime eşleştirme çalışmaları ile öğrenilen kelimelerin tekrarı sağlanmalıdır.

Kursumuzda YDS/YÖKDİL Hazırlık Programları 6 Farklı Aşamadan Oluşmaktadır;

Kelimeyi metin içerisinde öğrenmek yerine bağlamından kopuk ezber yapan adayların YDS’de başarısız olması oldukça olasıdır.

Kelimeyi metin içerisinde öğrenmek yerine bağlamından kopuk ezber yapan adayların YDS’de başarısız olması oldukça olasıdır.

İngilizce Test Teknikleri
Akademik Gramer Eğitimi
Akademik Kelime Eğitimi
Akademik Okuma Eğitimi
Çıkmış YDS/YÖKDİL Sorularının Çözümü
Özgün Deneme Sınavları

Markalar Birliği Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları olarak YDS/YÖKDİL eğitim programlarında soru türlerine göre doğru ve hızlı yaklaşımları, seçenekleri eleme yöntemlerini, paragraf çözerken dikkat edilecek noktaları, düşülmemesi gereken tuzakları öğrencilerimize aktarmakta, uzman öğretmen kadromuz ve güncel öğrenme materyallerimiz sayesinde fark yaratan başarılarımızla öğrencilerimizi hedefledikleri puanların ötesine taşıyarak başarıyı hayatlarıyla buluşturmaktayız!

YDS VE YÖKDİL FARKI NEDİR?

Fark sınavların kapsam alanında ve soru zorluğunda ortaya çıkmaktadır. YDS daha zor bir sınav olarak bilinirken YÖKDİL, YDS ile kıyaslandığında alana yönelik uygulanması açısından daha rahat puan elde edilebilecek bir sınav olarak kabul edilmektedir. YDS ve YÖKDİL puanlarının geçerlilik alanları farklılık gösterebilmekle birlikte YDS, YÖKDİL’e göre daha fazla dilde uygulanan bir sınavdır.

Ücretsiz Yabancı Dil Seviye Tespit

Sınavına Katılmak İçin Lütfen Formu Eksiksiz Doldurun!